Thursday, December 27, 2012

The true story of Christmas at the Brothel
Last Christmas I published a long article about Christmas Music, both old and new. The text is in Swedish, and it is part of a Christmas Album: Kapten Stofil. You can still buy it at Adlibris and other Bookstores at the Internet (at least the Scandinavian ones).

I might publish more of the content in this article, but I start out with a short piece about Christmas at the Brothel, se Cover. I think this was the most interesting part of the article. The text is in Swedish!:

Operettcharmören, kompositören, mytomanen, bedragaren, kleptomanen m.m. Johnny Bodes framgångar med Bordellmammas visor inspirerade andra som ville åka snålskjuts. Det gäller till exempel Bordellmammas julvisor från 1972. Vi kan nu avslöja att några av plattans upphovsmän är författaren Kjell E. Genberg, som skrev texterna, och schlagerartisten, programledaren etc. Lasse Holm som finns bland sångarna och musikerna.

Enligt Lasse Holm kläcktes idén till skivorna av en Leif Malmborg, som egentligen gav ut tidningar varav vissa mer åt det “porriga” hållet (en av hans skapelser var tidningen Helgarv). Lars Malmborg och Lasse Holm var båda delägare i en studio (KMH) på Hornsgatan i Stockholm men Malmborg blev senare utköpt av Bert Karlsson. Enligt Lasse Holm var Bordellmamma-skivorna bland det första som producerades i denna studio:

− Man kan säga att det var vår första pilot ihop, så att vi kunde se att allting funkade och att mixerbordet höll.
 
Kjell Genberg säger att han lärde känna Lasse Holm redan kring början av 1960-talet då han fortfarande spelade i bandet Moonlighters. Genberg var vid den här tiden manager för flera artister, och hade ännu inte börjat översätta Vilda Västern-böcker och skriva den långa serien om Ben Hogan som kanske de flesta förknippar honom med.
 
På plattan medverkar en rad studiomusiker (t ex Sone Banger på dragspel), huvudsångaren heter LasseHolmström och dessutom medverkar Billy Gezon, som var huvudsångare i bandet Gimmicks och som även han varit medlem i Moonlighters. Lasse Holm spelar gitarr och bidrar även med vissa sånginsatser. Enligt Kjell Genberg körade en rad kvinnor som till vardags arbetade på Stockholms Stadsteater, men han kan inte erinra sig några namn. Det kan inte heller Lasse Holm.
 
Kjell Genberg må förlåta, men texterna saknar något av Johnny Bodes genialitet. Som julskiva måste den ändå betraktas som något av det mest udda som getts ut, åtminstone på den svenska marknaden. Texten till ”Räven raskar över isen” ger en uppfattning om stilen på hela albumet:

”Pigan ligger uti sängen
Bredvid henne ligger drängen
- Får jag lov, får jag lov
Att köra in hela staken
Sängen knakar och pitten står
Pigan flämtar och satsen går
Jag fick lov, jag fick lov
Att köra in hela staken.”

Ett spår som sticker ut är “Luciasången”, som handlar om en påtänd prostituerad som bjuder ut sin kropp för en tia. Sången är hjärtskärande falsk, tempot långsamt, texten beskriver ett tragiskt öde och det är svårt att se kopplingen till de pornografiska grovkorniga lustigheterna på resten av skivan.

”Uti vår konkurrens, blev hon utslagen
Inte ett rum till hands, för posering på dagen
Gatan är hennes hem, vänlig mot varje lem
Är lilla Lucia, blott för en tia.”

Bordellmammas julvisor följdes av skivan Gammeltjo med Bordellmamma som kom till på samma sätt. Båda gavs ut på bolaget Kondom. Så vitt Kjell Genberg minns fick upphovsmännen bakom skivorna aldrig några reaktioner från Johnny Bode själv som vid det här laget var märkt av sjukdom och ett hårt liv.
 
PS: För mer information om Johnny Bode rekommenderas Ingmar Norléns numera svåråtkomliga biografi eller JohnnyBode-sällskapets hemsida. Finally an example of what it sounds like:
 
 

Enjoy my lists with Christmas Music at Spotify!

Normally I will produce a large number of CD:s with Christmas Music that I share with close and distant friends in December. This Year I decided to try to share my music on Spotify, easier I figured. Of course it also means that some of the more unusual recordings that I have will not be found on these lists. But still I like  the feeling to be able to reach out to more people.

The first one includes some of the more odd stuff that I found out about throughout the years. There is a far better supply with American recordings compared to a small market as the Swedish, but the listeners might still find some pretty unusual songs from Sweden as well. Enjoy!

My Second List Consists only of Scandinavian Music, originally recorded on 78's. There are not that many of these recordings around on CD, I have more than you find at Spotify. But this is at least something, last year there were hardly anything. When I shared old Swedish Christmas Music I was in contact with  particularly Swedish-Americans and they really enjoyed it. It might possibly be exotic for others as well. At least you might find it interesting to hear the Christmas Standards in Swedish!
Old Swedish Christmas


Last I want to share a list with more harmonious music, folk, jazz and singer-song-writer, some are singing in Swedish, most of them in English. Not all songs are about Christmas, many are more about Winthertime in general, so the music will last a little longer.


Christmas in the Wild West - again


This i one of my favourite Christmas Songs, I shared it before and the reason I write about i another time is becouse I found that someone tried to translate the lyrics, possibly a machine. However I am still trying to find the original song. I suppose this is an American song, but I simply can' find it. So anybody with information, please tell me!

Cacka Israelsson was one of the singers introducing Country Music to the Swedish Audience. There is a tribute to him on Facebook.

Here the lyrics in English - some parts are blurry and therefore there are some question marks:


Christmas in the Wild West
The winter night is dark and quiet
The moon is lighting up our journey
We're riding homewards, hey Ole Faithful
Soon we're at home by our hearth

The Christmas presents in the sack
I will put under the Christmas tree
Willy and Andy, Wild Bill ???
Are dancing like kind children

Giddy-up, Ole Faithful, this speed is not enough
See, fallen Christmas trees lie here
Increase the hunt, increase the pace if you can and want to
Before the rice grain porridge gets cold

I'm the Santa Claus of Kansas
And I play the violin
Hear them partying, hear them dancing
Hear them shooting with their pistols

We've arrived at the ranch
Ole Faithful's knocking on the door
Whinnying aghastly with ???
Opens up and lets us understand

White man with beard be welcome in house
Bring sack, leave horse outside
All to the table which is looking quite nice
Lutefisk and ham like it should be

Cowboys are riding to us from Lucky Lake and Forrest Hill
Trotting in the bleak winter night
Both Texas Jack and Wild Bill has arrived
They have all come here to celebrate Christmas

When we sit here by the porridge
We're the same old gang
We have such a nice time on our gatherings
Come sing along to our chorus

Everybody has received their Christmas presents
Andy got a new guitar
Bill got a jacket with shiny buttons
Willy got creaky boots

We're not going to hesitate
We tell Texas Jack that he should put
On his new bullet-proof shirt
So that we can see if it's good

Night is coming, we're slowly riding homewards
And we cowboys are talking and laughing
When each and everyone of us is trotting homewards
We take our leaves by swaying our hats

It's Christmas in the wild west
We've had a good time
Thus the horse and I say
Hi, friends and Merry Christmas